Klikk på bildet for å komme tilbake til menyen
Årets prisvinnere  
Kretsen Torbjørnsen delte ut årets priser
2019:
Festpris: Anne og Cecilie
Pengepris: Merete
Latterpris: Anita
Delingspris: Tove
Hederspris: Ole
- Vi gratulerer -

Årets prisvinnere